Tấm lợp sóng onduline

Được tao trên khuôn mẫu của tấm lợp sinh thái onduline

Kích thước tiêu chuẩn: khổ rộng 950 chiều dài là 2m, có thẻ làm theo độ dài của khách hàng.

  • Độ dày; Độ dày :
  • 1lớp ( Độ dày ~ 1 Ly ),
  • 5lớp ( Độ dày ~ 1.2 Ly )
  • 2 lớp ( Độ dày ~ 1.5Ly )………………..
Phone Number
Hà Nội: 0936674456
   

sơn epoxy | phòng marketing thuê ngoài | thiết kế web giá rẻ | ld789 |