Tấm lợp lấy sáng composite zenta

Loại: Tấm lợp composite

Kích thước : 1060mm x 1000mm

 

0936674456