Nhựa lấy sáng sóng kiplok

  • Hình thức sóng: 3 sóng
  • Khổ rộng 406mm chiều dài tùy ý, tối đa là 12m
  • Độ dày :
  • 1lớp ( Độ dày ~ 1 Ly ),
  • 5lớp ( Độ dày ~ 1.2 Ly )
  • 2 lớp ( Độ dày ~ 1.5Ly )…………………..
  • Khoảng cách giữa 2 đỉnh sóng là 203mm
  • Sóng kiplok được sử dụng chủ yếu lợp trong các nhà máy công nghiêp dung để lấy ánh sáng
Phone Number
Hà Nội: 0936674456
   

sơn epoxy | phòng marketing thuê ngoài | thiết kế web giá rẻ | ld789 |