Nẹp nhôm có gioăng cao su

Phần tiếp giáp giữa hai tấm nhựa khi nối lại với nhau có thể dùng nẹp nhôm có gioăng cao su để bít kín khe hở giữa 2 tấm

0936674456